top of page

Customized meditation courses

Lievegoed antroposofische zorg

Centrum voor mensen die al langer problemen hebben, vastlopen of langdurig dreigen vast te lopen in hun leven en behoefte hebben aan structuur, activering of juist acceptatie, met name voor mensen met depressie, persoonlijkheidsstoornis, angst- en stemmingsklachten, burn-out, trauma en herstel na psychose of crisis

In essentie gaan we aktieve meditaties begeleiden, die eindigen met een diepe ontspanning en stilte. We gaan "hummen", schudden, dansen, we brengen onze emoties bewust naar buiten, uit onze 'bodymind', we gaan observeren en beoefenen het ontwaken van onze chakra's, welke chakra's zijn gerelateerd aan welk energiecentrum, zoals onze negatieve emoties als jaloersheid, haat, angst, relaties enzovoort. Na dit aktieve deel volgt de stilte.

Vóór de meditatie start, beginnen we met dans, lachen of zingen.

Dus hoe kunnen we op ons gemak zijn wat betreft wat voor issue danook gerelateerd aan bodymind, stress, emoties, relaties enzovoort.

VU medical students

Mental Health

Loneliness versus Aloneness - What is the difference between loneliness and aloneness? - How do you deal with feelings of intense loneliness? - How to deal with fear of missing out? - How do you learn to be content with being alone? - How can meditation play a role in the feeling of aloneness or loneliness? - How can you convert loneliness into aloneness? - What's nice about 'aloneness'?

Other ideas

bottom of page